18 April, 2012

கவிஞர் சிபிச்செல்வன் தமது இணையத்தில் இலக்கியச் சுற்றம் பகுதியில் பதிந்திருக்கும் எனது கவிதைகள....


http://sibichelvan.wordpress.com/2012/04/14/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%88/
கவிஞர் சிபிச்செல்வன் தமது இணையத்தில் இலக்கியச் சுற்றம் பகுதியில் பதிந்திருக்கும் எனது கவிதைகள்....

நன்றி: கவிஞர் சிபிச்செல்வன்

No comments: